Ιούλιος 2019

Διαπιστώθηκε τυπογραφικό λάθος στο πρόγραμμα της εξεταστικής.

Συγκεκριμένα, στις  11/9/2019 η εξεταστική ξεκινάει στις 10.00 πμ και ολοκληρώνεται στις 16.00μμ.

Συνεπώς τα μαθήματα ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ,  ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ- ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗ

θα εξεταστούν στις 14.00 – 16.00.

Όλοι οι φοιτητές που ολοκληρώνουν την πρακτική τους άσκηση πρέπει να φροντίζουν ώστε στο βιβλίο της πρακτικής άσκησης να καταγράφεται ο βαθμός αξιολόγησής τους από τον επόπτη εκπαιδευτικό ενυπόγραφα.