Νοέμβριος 2018

Καλούνται οι φοιτητές που  έχουν εγκριθεί για πρακτική άσκηση για το χειμερινό εξάμηνο 2018-19 να προσέλθουν στο γραφείο της  Ακαδημαϊκής υπευθύνου κ. Γ. Πέττα την Τρίτη 26/11/2018 και ώρα 12.00- 15.00 ή την Τετάρτη 27/11/2018 και ώρα 11.30- 12.30 προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία συμπλήρωσης των  απαραίτητων εγγράφων για την έναρξη της Πρακτικής.

Οι φοιτητές πρέπει να φέρουν μαζί τους:

1.Φωτοτυπία της σελίδας τραπεζικού βιβλιαρίου όπου θα φαίνεται  Ονοματεπώνυμο του φοιτητή ως δικαιούχου ή συνδικαιούχου, ...

Περισσότερα

Σας γνωρίζουμε ότι στην με αρ. 25/13.11.2018 συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής

αποφασίστηκε σχετικά με την πρακτική άσκηση (ΤΕΙ) ότι , οι φοιτητές για να πραγματοποιήσουν την εξάμηνη πρακτική τους άσκηση 

μπορούν να οφείλουν μέχρι τρία μαθήματα ειδικότητας.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η πρακτική άσκηση να πραγματοποιείται μετά το τελευταίο εξάμηνο σπουδών και οι  ενδιαφερόμενοι φοιτητές να έχουν περάσει τα 2/3 του συνόλου των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών τους. ...

Περισσότερα

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα για τους διδάκτορες στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών

Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης ΕΛΚΕ 15 06 11 2018

Οι υποψήφιοι, που επιθυμούν να υποβάλουν ένσταση σχετικά με το αποτέλεσμα (απόφαση αποδοχής – έγκρισης αποτελεσμάτων), για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 34736/19-09-2018) για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής», ...

Περισσότερα