Οκτώβριος 2018

Πρακτική άσκηση στο εξωτερικό με υποτροφίες  του Προγράμματος ERASMUS+/Δράση Κινητικότητα για Πρακτική Άσκηση (PLACEΜΕΝΤ) για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018 – 2019

2η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS

 

Κατατακτήριες  Εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

Υποβολή αιτήσεων

 

Η υποβολή αιτήσεων θα γίνει  από 1 έως 15 Νοεμβρίου (Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, 11:00-13:00). Οι αιτήσεις μπορούν να αποστέλλονται και ταχυδρομικά, αρκεί η σφραγίδα του Ταχυδρομείου να βρίσκεται εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Γραμματεία Τμήματος Φυσικοθεραπείας Σχολή Επιστημών Υγείας & Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Μητροδώρου 24, ...

Περισσότερα

Τα μαθήματα της Ρευματολογίας και της Διαγνωστικής Απεικόνισης θα ξεκινήσουν την επόμενη εβδομάδα.

Η Διαγνωστική Απεικόνιση άλλαξε ώρα: Πέμπτη 13-15 μμ 

Η Φυσιολογία εκκρεμεί λόγω του ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία πρόσληψης νέων επιστημόνων κατόχων διδακτορικού, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης ΕΣΠΑ “Απόκτηση ακαδημαΙκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους  διδακτορικού 2018-2019” 

 

Η  Διεύθυνση Πληροφορικής Δικτύου και Μηχανοργάνωσης σε συνεργασία με την Επιτροπή Ενοποίησης των πληροφοριακών συστημάτων  του Ιδρύματος εργάζονται πυρετωδώς για τη συγχώνευση των φοιτητολογίων των πρώην ΤΕΙ Αθήνας και ΤΕΙ Πειραιά σε ένα ενιαίο φοιτητολόγιο για το νεοσύστατο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, ώστε να εκκινήσουν οι εγγραφές των φοιτητών σε εύλογο χρονικό διάστημα. Για τη διευκόλυνση του
εκπαιδευτικού έργου, είναι ήδη διαθέσιμη η πλατφόρμα eclass.uniwa.gr .  Τα μαθήματα 1ου εξαμήνου θα πρέπει να
έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε όλους, ...

Περισσότερα

Καλούνται οι φοιτητές που εχουν  κάνει ήδη αίτηση για πρακτική αίτηση σε συναντηση με την Επιστημονική  υπευθυνη Γ.Πέττα την Τρίτη 30/10/2018 και ώρα 12.30.. Οσοι δεν μπορούν να παραβρεθούν να επικοινωνήσουν πριν την καθορισμένη συνάντηση με την υπεύθυνη στο georgiapetta@ymail.com

 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2018-2019

Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης των μαθημάτων και εξετάσεων του Ακαδημαϊκού Έτους 2018 – 2019, σύμφωνα με την απόφαση 27/11-12-2018 της Διοικούσας Επιτροπής τροποποιούνται ως εξής:

 

Χειμερινό Εξάμηνο Ακαδημαϊκού Έτους 2018 – 2019

 Έναρξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου : Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018

-Λήξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου : Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019

-Έναρξη εξεταστικής χειμερινού εξαμήνου : Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2019

-Λήξη εξεταστικής περιόδου χειμερινού εξαμήνου Παρασκευή 8 Μαρτίου 2019

  ...

Περισσότερα

Καλούνται οι φοιτητές οι οποίοι ολοκλήρωσαν την Πρακτική τους Άσκηση να καταθέσουν στην γραμματεία του Τμήματος την Δευτέρα 22.10.2018 και την Τετάρτη 24.10.2018 και ώρες 11.00-13.00 τα κάτωθι:

  • Βιβλίο Πρακτικής
  • Βεβαίωση από το Νοσοκομείο
  • Σύμβαση εάν δεν έχει κατατεθεί

 

                                                                             Η Επιτροπή Πρακτικής