Ιούλιος 2018

Εγκρίθηκε από τη Διοικούσα Επιτροπή του ΠΑ.Δ.Α. (17-07-2018) ο κανονισμός διδακτορικών σπουδών στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας.

Έγινε δεκτή από τη Συνέλευση του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του ΠΑ.Δ.Α. η πρώτη αίτηση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής